InBlog Logo

Đều vì cậu.

DATE : 2017-10-26 18:39:23
Đều vì cậu.
Tôi vốn là một đứa con gái kì lạ như thế. Khi tôi nghe được một bản nhạc mà mình thích, tôi sẽ nghe đi nghe lại đến khi nào tôi tìm được một bài hát hay hơn mới thôi. Tôi là đưát con gái có thể coi là kì lạ vì luôn làm việc theo cảm tính. Thích thì chơi, không thích thì biến. Nhưng sau này, tôi nhận ra, sự kì lạ của tôi cũng là một loại thiệt thòi. Tôi đều tự mình hủy hoại rất nhiều mối quan hệ.
Nhưng tôi cũng là một đứa con gái tùy hứng. Tôi thích cậu ấy, không hiểu sao cứ nhất định phải là cậu ấy. Và đây gọi là cố chấp. Hay nói thẳng ra thì chính là ngu ngốc. Vẫn biết là không có kết quả gì, thế mà lại cứ đâm đầu vào.
Tôi chính là như thế. Phá bỏ hết các nguyên tắc để thương một người không yêu mình.

myblog

Writer : sumin

A story of my life