InBlog Logo

Sinh nhật anh.

DATE : 2016-10-15 17:33:27
Sinh nhật anh.
Này anh, hôm nay là sinh nhật anh rồi đấy, vậy đã chịu tỉnh dậy hay chưa? Nơi ở mới của anh thế nào? Có tốt hơn ở đây không? Chắc hẳn là tốt hơn nhiều, anh nhỉ. Vậy nên người đi rồi sẽ không bao giờ về nữa. Anh à, anh có hạnh phúc không? Anh sống có tốt không? Anh có nhớ nơi này không? Chúng em thì rất nhớ anh. Nhớ chàng trai hay cười, hay đỏ mặt. Nhưng anh lại trốn chúng em kĩ đến vậy. Kimi, tạm biệt anh ở tuổi 28, chào anh tuổi 29. Kimi, sinh nhật tuổi 29 vui vẻ.

myblog

Writer : sumin

A story of my life