InBlog Logo

Từ bỏ và buông tay.

DATE : 2016-11-06 20:46:40
Từ bỏ và buông tay.
Anh có biết từ không nỡ đến từ bỏ em đã phải mất bao nhiêu thời gian không? Trải qua biết bao nhiêu thứ, biết bao nhiêu chuyện cuối cùng em lại hèn nhát chọn cách buông tay. Giữa chúng ta, lúc nào cũng chỉ có một mình em cố gắng. Một mình em cố gắng cũng không sao nhưng quan trọng nhất vẫn là được đáp lại. Và anh đã không làm thế. Anh không đáp lại nhưng lại cho em hy vọng. Anh đừng tốt với em như thế, đừng cho em hy vọng như thế có được không?

myblog

Writer : sumin

A story of my life