InBlog Logo

Tâm sự

DATE : 2016-11-17 20:40:28
Tâm sự
Đã hai tháng trôi qua, tôi đã không còn buồn nữa. Tôi của hai tháng sau ngày ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Anh thấy không, trời hôm nay cũng chuyển hồng như Thượng Hải ngày đó. Vì anh là thiên thần nên anh vốn thuộc về thiên đường. Ở nơi đó anh nhất định phải hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, hy vọng anh có thể làm một người bình thường, sống một cuộc sống thật bình thường...

myblog

Writer : sumin

A story of my life