InBlog Logo

Quay về.

DATE : 2017-06-04 15:39:45
Quay về.
Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới quay lại cái chốn nhỏ này. Nơi này chứa biết bao tâm tư của tôi. Nơi bình yên nhất mà mỗi lần mệt mỏi tôi đều muốn quay về.

myblog

Writer : sumin

A story of my life